Algemeen

MHAudio (Kamer van Koophandel 14079055), hierna te noemen MHAudio, verleent u hierbij toegang tot www.mhaudio.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door MHAudio en derden zijn aangeleverd. MHAudio behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van MHAudio.

Privacy Statement

Indien u ons contactformulier instuurt ontvangen wij een mail met de door u ingevulde gegevens. Wij slaan deze gegevens niet apart op en delen deze ook niet met andere partijen! Indien nodig voor toekomstige correspondentie richting de klant kan een mail worden gearchiveerd in ons mailsysteem. Alle andere mails zullen worden verwijderd indien deze niet relevant zijn. Klanten kunnen altijd inzage aanvragen van opgeslagen mails en op verzoek zullen we ook mails verwijderen.
MHAudio probeert zijn systemen zo goed mogelijk te beveiligen zover de techniek dit toestaat.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MHAudio.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. MHAudio oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. MHAudio zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MHAudio en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MHAudio, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Als u een contact-, informatie- of ander formulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Daarnaast worden de gegevens gearchiveerd om u in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt of verkocht.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met geanonimiseerd adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers  van Google.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

Facebook, Twitter, LinkedIn en Google

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Twitter, LinkedIn en Google. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook,Twitter, LinkedIn en Google zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees verder hieronder wat cookies zijn.

Leest u de privacyverklaring van Facebook, TwitterLinkedIn en Google (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 

CookieKeuze 

Wij maken gebruik van Cookie Control waarmee u uw keuze m.b.t. cookies kenbaar kunt maken aan de website. Er kunnen 2 cookies geplaatst worden in uw browser wanneer u uw keuze maakt:

  • ccNoPopup - U kiest ervoor het vraagscherm links onder in uw browser niet meer te tonen. De houdbaarheid van het cookie is 7 maanden.
  • civicAllowCookies - U kiest ervoor cookies toe te staan. De houdbaarheid van het cookie is 7 maanden.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en worden uitgelezen door de browser (o.a. Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari) bij het openen van een internetpagina. De maker van een cookie bepaalt wat hij in het cookie zet. Gebruikersgegevens (bv adres en woonplaats) indien (eerder) ingevuld op deze website worden niet in cookies opgeslagen.
Er bestaan directe en indirecte cookies, ook wel first- en third party cookies genoemd. De cookies die deze website gebruikt zijn op te delen in drie soorten: technische, third party en tracing cookies.

De technische cookies zijn nodig om deze site correct te laten werken. Denk daarbij (indien van toepassing) aan het bijhouden van de inlog-status en de sessie-id's. Daarnaast kleine sessie settings zoals 'site-taal'. Deze cookies zullen 'verdwijnen' bij het sluiten van uw browser en hebben dus een geldigheidsduur van 1 sessie (bezoek op de site).

Tevens maakt deze website ook gebruik van externe cookies, die ingezet worden om het voor de bezoeker mogelijk te maken om artikelen te delen en voor ons om inzicht te krijgen in het website gedrag en daar onze website op te kunnen optimaliseren.

 

Overzicht van externe en tracing cookies

Wij maken gebruik van Google Analytics om de bezoeken aan onze website te monitoren. Hiervoor worden onderstaande cookies gezet. De optie opt-out van google vindt u hier: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout De privacyrichtlijnen van Google analytics vindt u hier: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Cookies van Google

Waarvoor: Hiermee kun je informatie van deze website eenvoudig delen op Google Plus, kan een kaart via Googlemaps op deze site getoond worden en kan het aantal bezoekers/klikgedrag (Google Analytics) op de site bijgehouden worden.

Opmerking: De lijst van cookies kunt u vinden via de privacyverklaring van Google, aangezien deze cookies niet door de Website beheerd worden. Voor meer informatie verwijs ik naar de privacyrichtlijnen van Google in het begin van deze pagina.

Cookies van LinkedIn

Waarvoor: Hiermee kunt u de pagina's delen met LinkedIn.

Opmerking: De lijst van cookies kunt u vinden via de privacyverklaring van Linkedin, aangezien deze cookies niet door de Website beheerd worden. Voor meer informatie verwijs ik naar de privacyrichtlijnen van LinkedIn in het begin van deze pagina.

Cookies van Facebook

Waarvoor: Hiermee kunt u de pagina's delen met Facebook.

Opmerking: De lijst van cookies kunt u vinden via de privacyverklaring van Facebook, aangezien deze cookies niet door de Website beheerd worden. Voor meer informatie verwijs ik naar de privacyrichtlijnen van Facebook in het begin van deze pagina.

Cookies van Twitter

Waarvoor: Hiermee kun je informatie van deze website eenvoudig delen op Twitter.

Opmerking: De lijst van cookies kunt u vinden via de privacyverklaring van Twitter, aangezien deze cookies niet door de Website beheerd worden. Voor meer informatie verwijs ik naar de privacyrichtlijnen van Twitter in het begin van deze pagina.

Zolang u geen toestemming geeft zullen bepaalde onderdelen van de website mogelijk niet goed functioneren!!!

Verwijderen van cookies

De toestemming die u heeft gegeven aan de Website via het cookie control, groene driehoek links beneden van het scherm voor het plaatsen van cookies, kunt u te allen tijde intrekken door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert en/of door in uw browser alle reeds geplaatste cookies te verwijderen.

Via onderstaande links kunt u per internet browser lezen op welke wijze u de instellingen met betrekking tot cookies kunt wijzigen.

U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken. Bovendien heeft het uitschakelen van de cookies alleen gevolgen voor de computer en browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers, tablets, telefoons en/of browsers dient u deze handeling per apparaat en browser te herhalen.

Door uw keuze te herroepen in het cookie control zodat deze weer oranje wordt heeft alleen op door de website geplaatste cookies betrekking. Cookies zoals die van Google, Facebook en andere, dienen m.b.v. bovenstaande uitleg verwijderd te worden. Het zijn cookies die niet onder het technische domein van de Website vallen.

Beveiliging

MHAudio treft verschillende maatregelen om te voorkomen dat verstrekte gegevens, wachtwoorden, naam en e-mailadressen verloren gaan of geopenbaard worden, maar kan dit niet garanderen omdat sommige maatregelen gewoonweg ondoordringbaar zijn.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

MHAudio

T'Höfke 16

6241HC Bunde

Voor vragen over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons bedrijf opnemen.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons ten alle tijden het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wijzigingen op deze privacyverklaring gelden zodra deze gepubliceerd staan op de Website. Het verdient dus de aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is overigens voor een deel via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.

 

 Accepteer cookies om van social media integratie gebruik te kunnen maken.